Rumah > fasapay.com > MY > Transaksi > Bagaimana cara deposit di fasapay.com?

Bagaimana cara deposit di fasapay.com?

Top Up melalui account bank USD

Sebelum deposit di FasaPay, sila isi borang deposit dengan data sebenar, nombor akaun bank akan kami paparkan pada akhir borang deposit. Berikut langkah – langkahnya :

 1. Login untuk member area https://www.fasapay.com/login
 2. Pilih Transaksi > Deposit > Bank in
 3. Isikan borang deposit dengan teliti dan tepat
 4. Pilih kurensi (USD)
 5. Pilih Bank anda yang akan anda gunakan untuk menghantar dana ke akaun bank Fasapay. 
 6. Isikan dalam jumlah Top-Up tanpa titik (.) Atau koma (,)
 7. Tambahkan maklumat jika dibutuhkan (sebelum anda klik butang process, sila semak semula nombor yang anda masukan).
 8. Klik butang Process
 9. Sahkan deposit, Semak lajur kelulusan. Klik butang New Transaction Confirmation untuk menyelesaikan borang deposit anda.
 10. Borang deposit permintaan akhir. Anda akan mendapat nombor batch (TUxxx). Sila sertakan nombor batch ini dalam nota bank apabila menghantar dana ke akaun bank kami.
 11. Selepas kami menerima dana, kami akan memproces dalam service jam kami https://www.fasapay.com/about/officehour mengikut giliran transaksi yang masuk. Jika transaksi itu telah diproses, anda akan dimaklumkan melalui e-mel.
 12. Borang Deposit dibatalkan secara automatik jika kami tidak menerima dana anda dalam masa 5 hari bekerja.

 


 

Top up melalui akaun Bank IDR  / MasterChanger

Secara umumnya, anda perlu melakukan 2 langkah:

Pertama, Top UP ke akaun FI: http://fasapay.co.id/service/topup

Kedua, Top UP akaun FP anda:

 1. Pergi ke http://www.fasapay.com  dan log in ke member area.
 2.  Pilih menu Transaksi dan klik TopUp submenu, pilih Kaedah MasterChanger.
 3. Seterusnya, anda akan dibawa kepada laman borang deposit di mana anda perlu untuk menyelesaikan semua langkah-langkah deposit.
 4. Isikan Deposit Transaksi Data
 • Kepada Kurensi * (pilih USD jika anda mahu kurensi USD, pilih IDR jika anda mahu kurensi IDR)
 • Jumlah Hantar * (isi jumlah mengikut jumlah wang yang akan anda bank in  dari akaun FI anda)
 • MasterChanger (pilih mana-mana MasterChanger yang tersedia)
 • Baca Kadar Pertukaran dan anda boleh lanjut.
 • Daripada Akaun FasaPay Indonesia * (Pilih nombor akaun FI anda)
 • Tambah Nota jika dibutuhkan
 • Masukkan Kod Pengesahan

   5. Klik "CREATE" dan Dalam langkah seterusnya, anda akan diminta untuk menghantar Rpxxx FI-IDR ke FIxxx (akaun FI epoin, jika anda memilih epoin).

   6. Selepas itu anda akan menerima $xxx FP-USD Dari FPxxx (akaun FP MasterChanger)

   7. Semak / Tandakan (V) "Agreement Button" maka anda akan dipindahkan ke FasaPayID SCI Page
   8. Login dan gunakan butang ini sila bank in  Rpxxx untuk FIxxx (MasterChanger)
   9. Klik butang "Process"
 10. Klik butang "Back to Merchant" untuk menyemak status transaksi Deposit / butiran anda