Home > fasapay.com > MY > Registrasi > Bagaimana membuat akaun fasapay.com jadi ianya dapat digunakan untuk transaksi?

Bagaimana membuat akaun fasapay.com jadi ianya dapat digunakan untuk transaksi?

 

  • Selepas memenuhi process registrasi, sila login ke akaun fasapay.com https://www.fasapay.com/login.

  • Pilih menu Profil >> Muat naik ID, untuk memuat naik Passport Antara bangsa atau imej Lesen.

  • Anda dapat melihat syarat – syarat daripada identiti imej yang sah pada link.

  • Sila tunggu sampai akaun fasapay.com aktif. Selepas itu pergi ke Profil Menu >> Bank, untuk mengisi data bank.

  • Akaun fasapay.com boleh digunakan untuk transaksi selepas mengisi data bank.