Home > fasapay.com > MY > Transaksi > Berapa lama mengambil masa Top Up di FasaPay?

Berapa lama mengambil masa Top Up di FasaPay?

 

Transaksi Top Up di FasaPay akan diprocess pada masa perkhidmatan kami  https://fasapay.my/about/officehour berdasar dengan antrian transaksi yang masuk dan akan mengambil masa maximum 60 minute selepas FasaPay menerima dana Anda dan borang Top Anda TUxxx