Home > fasapay.com > MY > Merchant > Berapa banyak yang perlu kita bayar untuk menyertai sebagai Merchant FasaPay?

Berapa banyak yang perlu kita bayar untuk menyertai sebagai Merchant FasaPay?


Yuran pendaftaran FasaPay sebagai merchant adalah percuma / tiada caj.

Pemindahan yuran FasaPay adalah 0.5% daripada jumlah urus niaga.

FasaPay tidak mempunyai yuran bulanan, yuran tahunan atau tersembunyi.